Рубрика: Դիտարկումներ

Դիտարկում 04․04

Դիտարկումներն արվում են այս կետերով

  • որ դասարանի, քանի բլոգ եք նայել
  • քանիսում կան ընտանեկան նախագծեր
  • առանձնացրել, հրապարակել հաջողվածները (անուն ազգանուն, հղումը)
  • այլ նկատառումներ, ասելիք, եթե կա

Ապրիլի 4 -ի դրությամբ դիտարկել եմ   ավագ դպրոցի 10 — 4, 10 — 5 դասարանների բոլոր սովորողների բլոգները,  և 10 — 3  — դասարանից,   տաս սովորողի բլոգ։

Նախորդ դիտարկումներին ավելացում չունեմ, քանի  որ բլոգներում առկա չէ ընտանեկան  նախագծերի  նոր իրականացումներ։

 

 

 

 

Рубрика: Դիտարկումներ

Դիտարկումներ

Դիտարկումներն արվում են այս կետերով

  • որ դասարանի, քանի բլոգ եք նայել
  • քանիսում կան ընտանեկան նախագծեր
  • առանձնացրել, հրապարակել հաջողվածները (անուն ազգանուն, հղումը)
  • այլ նկատառումներ, ասելիք, եթե կա